Text Box: SET-POL
Text Box: PROJEKTY I USŁUGI
Text Box: SERWIS
Text Box: PYTANIE DO NAS

KONTAKT

SET-POL Sp. z o.o.

Zachodzącego Słońca 76

01-495 Warszawa

 

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000201348

 

SEKRETARIAT:

Tel./Fax: +48022 638-35-44

e-mail: poczta@setpol.nazwa.pl

 

DZIAŁ TECHNICZNY:

Tel: +48600-955-823

e-mail: poczta@setpol.nazwa.pl

 

 

.....